Privacy Verklaring (AVG) en
voorwaarden webinar De Slaapclub BV


Laatste update: 02-05-2024


Persoonsgegevens die wij verwerken

De Slaapclub verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (enkel bij aanschaf van slaaphulp en/of -producten, niet bij het gratis webinar of andere gratis diensten)
 • Telefoonnummer (enkel bij aanschaf van slaaphulp en/of -producten, niet bij het gratis webinar of andere gratis diensten)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (enkel bij aanschaf van slaaphulp en/of -producten, niet bij het gratis webinar of andere gratis diensten)


Bijzondere e/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Slaapclub verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar


Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deslaapclub.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Slaapclub verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (dit gebeurt niet bij het gratis webinar, of ander gratis aangeboden slaapadvies. Alleen bij aanschaf van slaaphulp en/of -producten)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • De Slaapclub analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • De Slaapclub verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming


De Slaapclub maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Behalve onze payment gateway in onze webshop. Heeft u te weinig saldo, dan kan uw bank de transactie weigeren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?


De Slaapclub bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. U kunt uw gegevens ten alle tijden verwijderen via uw account (als u een account heeft uiteraard), of hier een verzoek toe indienen via info@deslaapclub.nl.


Delen van persoonsgegevens met derden

De Slaapclub verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken


De Slaapclub gebruikt technische, functionele en commerciële cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak, of worden gebruikt om ons aanbod beter af te stemmen op jouw behoeften. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, en/of wanneer dit niet mogelijk is hierom te vragen via info@deslaapclub.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@deslaapclub.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Slaapclub zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

De Slaapclub neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deslaapclub.nl. De Slaapclub heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.


Inschrijving webinar betekent inschrijving op mailinglijst


Bij inschrijving voor het webinar kom je op de maillijst en krijg je tips en acties. Een ieder kan zich onderaan de mail ten alle tijde uitschrijven. Bij problemen kan De Slaapclub bereikt worden via info@deslaapclub.nl, waarna we je helpen jouw gegevens te verwijderen.


De (inhoud van de) webinar mag niet met anderen gedeeld worden

De inhoud van het webinar is enkel voor privégebruik en mag niet met anderen gedeeld worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar (de Slaapclub).


De overige algemene voorwaarden kunnen hier gevonden worden: klik hier voor de algemene voorwaarden.