Algemene Voorwaarden De Slaapclub BV

DOOR TOT AANKOOP OVER TE GAAN GAAT U AKKOORD MET DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN:

LAATSTE UPDATE: 02-10-2023

BELANGRIJK:

De Slaapclub B.V.® exploiteert deslaapclub.nl (de “Site”) en biedt bepaalde adviezen en diensten (de “Diensten”). Elke keer dat u de site of de services gebruikt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van en toegang tot de Site en de Diensten uitsluitend op eigen risico is. U begrijpt ook dat de vertrouwelijkheid van enige communicatie of materiaal dat via internet

van of naar de Site wordt verzonden, niet kan worden gegarandeerd. De Slaapclub B.V.® is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie die van of naar de Site of Diensten wordt verzonden.


DE SITE EN DIENSTEN ZIJN UITSLUITEND VOOR INFORMATIEDOELEINDEN EN GEVEN GEEN

MEDISCH ADVIES:

De informatie, inhoud en advies die op de Site en als onderdeel van de

Diensten worden verstrekt, is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is geen medisch advies. De informatie, inhoud en advies die op de Site en via de Diensten worden verstrekt, is bedoeld voor gebruik bij gezonde kinderen met veelvoorkomende slaapproblemen die geen verband houden met medische aandoeningen. De verstrekte informatie, inhoud en advies is niet bedoeld als en is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Vraag altijd advies aan uw arts over een medische aandoening of over de gezondheid en het welzijn van uw kind.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

Vertrouwen op de informatie, inhoud en advies aangeboden op de Site en via de Diensten is uitsluitend op eigen risico. De Slaapclub en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enig verlies of letsel of enig indirect, bijkomend, speciaal, gevolg, strafschade of andere schade als gevolg van een contract, product, geleverde dienst, gegeven advies, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere theorie die voortvloeit uit of op enige manier verband houdt met (i) het gebruik van of onmogelijkheid om de site en/ of de diensten te gebruiken; (ii) alle inhoud op de site en / of de diensten; (iii) verklaringen of gedrag die geplaatst of publiek beschikbaar gemaakt worden op de site en/ of de diensten; of (iv) enig product of dienst gekocht of verkregen via de site of de diensten.

In geen geval zal De Slaapclub B.V.® aansprakelijk zijn jegens u voor enige claims, schade, letsel, verlies of kosten voor het gebruik van de site en de diensten.


TERUGBETALINGSBELEID:

Klant kan enkel voor het product ‘slaapprogramma’ binnen 14 dagen na aankoop geld retour krijgen onder de voorwaarde dat het gehele slaapprogramma op dat moment doorlopen en toegepast is (gegevens van De Slaapclub B.V. vanuit de cursusomgeving zijn hierin doorslaggevend) alsmede de WhatsApp ondersteuning geraadpleegd en toegepast is, en er geen enkele verbetering in slaap van de jeugdige te zien is, EN wanneer er binnen 14 dagen na aankoop schriftelijk per e-mail door klant om terugbetaling gevraagd is. Terugbetaling is dus niet mogelijk wanneer het slaapprogramma niet volledig doorlopen is en/of er een andere oorzaak van de slaapproblemen gegeven/ondervonden wordt waardoor de klant het programma wilt annuleren en/of er geen advies is gevraagd via de WhatsApp vraagmomenten, en/of wanneer een kind uit zichzelf beter is gaan slapen. Terugbetaling(voorwaarden) gelden enkel voor de slaapprogramma’s, en niet voor andere producten en diensten.


KENNISGEVING VAN AUTEURSRECHTEN: 

De informatie en inhoud die op de Site en via de Diensten wordt verstrekt, mag in geen enkele vorm of op enige manier worden gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd of verzonden, hetzij mechanisch of elektronisch, inclusief fotokopiëren en opnemen, of door een systeem voor het opslaan of ophalen van informatie zonder de schriftelijke goedkeuring van De Slaapclub B.V.®. Dit betekent ook dat inloggevens of gedownloade informatie vanuit een slaapprogramma of slaapstart of ander product of andere dienst niet met anderen dan degene die de aankoop gedaan heeft gedeeld mag worden. Alle informatie en inhoud

die op de Site of via de Diensten wordt verstrekt, hetzij mondeling, schriftelijk of impliciet, blijft te allen tijde het enige en exclusieve eigendom van De Slaapclub B.V.®. Schriftelijke toestemming van De Slaapclub B.V.® is vereist om alle details van dergelijke informatie of inhoud te reproduceren, vast te leggen, te publiceren of mondeling te delen (inclusief, maar niet beperkt tot, een slaapplan, slaapprogramma, E-gidsen, grafieken, notities, adviestranscript, gidsen, uitdraaien, hand-out of samenvatting in elk formaat, of details of informatie gepubliceerd op blogs, forums of soortgelijke boards).

Alle informatie en inhoud die op de Site of via de Diensten wordt aangeboden of aangeboden, is vertrouwelijk. Elke verspreiding of het delen van dergelijke informatie of inhoud is ten strengste verboden en valt onder de bescherming van auteursrechtwetten.


DISCLAIMER MET BETREKKING TOT GELINKTE SITES VAN DERDEN:

Links op de Site en/ of de Diensten kunnen u toelaten de Site of de Diensten te verlaten om toegang te krijgen tot een gelinkte site van derden (de "Gelinkte sites"). De Slaapclub B.V.® biedt deze links voor het gemak, maar we controleren of onderschrijven deze gekoppelde sites niet, noch heeft De Slaapclub B.V.® de inhoud die op de gekoppelde sites verschijnt, beoordeeld of goedgekeurd. De Slaapclub B.V.® is niet verantwoordelijk voor de wettigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid van enige inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal op of beschikbaar via gekoppelde sites.


INHOUD VAN DERDEN:

Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, advertenties, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die via de Site of Diensten door derden wordt uitgedrukt of beschikbaar wordt gesteld, zijn die van de respectievelijke auteurs of distributeurs en niet De Slaapclub B.V.®. De Slaapclub B.V.® garandeert niet de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van inhoud van derden. Bovendien onderschrijft De Slaapclub B.V.® de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van geen enkele mening, advies of verklaring op de

Site of Diensten door iemand anders dan een geautoriseerde vertegenwoordiger van De Slaapclub B.V.® en is deze niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

We nemen geen verantwoordelijkheid voor uw blootstelling aan inhoud van derden op de Site of de Diensten.


ALGEMEEN:

De Slaapclub B.V.® behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen.